โครงการอบรมการป้องกันความปลอดภัยข้อมูลคอมพิวเตอร์ ครั้งที่ 18
The 18th Cyber Defense Initiative Conference (CDIC2019)

26 – 27 November 2019, Grand Hall, BITEC Bangna

CDIC2018 Sponsors

ผู้สนับสนุนปี 2018

Royal Crown Sponsors

logo

Diamond Sponsors

logo

Titanium Sponsors

logo

Palladium Sponsors

logo

Platinum Sponsors

logo

Gold Sponsors

logo

Silver Sponsors

logo

Media & Publication Partners

logo

Education Partners

logo

Co-Host

logo