โครงการอบรมการป้องกันความปลอดภัยข้อมูลคอมพิวเตอร์ ครั้งที่ 18
The 18th Cyber Defense Initiative Conference (CDIC2019)

26 – 27 November 2019, Grand Hall, BITEC Bangna

Pre-Register

ลงทะเบียนล่วงหน้า

จำนวนผู้ลงทะเบียน

จำนวนผู้ลงทะเบียน ราคาก่อนส่วนลด ส่วนลด ภาษี 7% ราคาพิเศษสำหรับ
ผู้ลงทะเบียนล่วงหน้า
(Pre-Register)

1 คน - ลด 25% (ราคา/ท่าน)

9,900.00

2,475.00

519.75

7,944.75

* ราคานี้สำหรับผู้ลงทะเบียนล่วงหน้าและชำระเงินภายในวันที่ 31 กรกฎาคม 2562 เท่านั่น

ข้อมูลผู้ลงทะเบียน


ที่อยู่หน่วยงาน

Co-Host

logo