Cyber Defense Initiative Conference
Cyber Defense Initiative Conference - CDIC2020

CDIC 2020 งานสัมมนาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ระดับประเทศ ปีนี้จัดงานภายใต้แนวคิด “The Future of Next Normal Cyber Risk and Digital Immunity” เมื่อภัยคุกคามทางไซเบอร์และ ความเสี่ยงต่อการละเมิดข้อมูลส่วนบุคคลจะเป็น “New Normal” เป็นเรื่องปกติที่จะต้องเกิดขึ้นในโลกไซเบอร์ที่องค์กรและทุกคนต้องทำความเข้าใจและพร้อมรับมือ เพื่อป้องกัน ลดผลกระทบทั้งจากอธิปไตยทางไซเบอร์และอธิปไตยของข้อมูล การจัดการความเสี่ยงในการใช้งานผู้ให้บริการภายนอก การใช้งานระบบคลาวด์ การใช้ ระบบในการจัดการความมั่นคงปลอดภัยด้านข้อมูลขององค์กรและบุคคล ผลบังคับใช้ของกฎหมายและกฎเกณฑ์ของหน่วยงานกำกับดูแล ส่งผลให้องค์กรจะต้องมีแนวทางปฏิบัติในการออกแบบกระบวนการ และดำเนินการมาตรการเทคโนโลยีดิจิทัลให้สอดคล้องตามข้อกำหนด ผู้ร่วมงานสัมมนาจะพบคำตอบได้ในงาน CDIC 2020 จากการบรรยาย องค์ความรู้ แลกเปลี่ยนประสบการณ์ การนำเสนอมิติใหม่ Cybersecurity Expo...และ ห้ามพลาด Signature ไฮไลท์ของงาน CDIC 2020 Live Show ..สาธิตสด ประเด็นภัยคุกคามใหม่ รู้ก่อน..ปลอดภัย

Cyber Defense Initiative Conference - CDIC2020 3i3t

ประโยชน์จากการเข้าร่วมงาน CDIC 2020

 • รับรู้ประสบการณ์ใหม่ๆ ประหยัดเวลาและค่าใช้จ่ายในการ Update ความรู้และข่าวสารใหม่ล่าสุด ด้าน Cybersecurity จากทั่วโลก ถ่ายทอดประสบการณ์จริงจากผู้บริหารระดับสูงและผู้เชี่ยวชาญ
 • รู้จักและร่วมปฏิสัมพันธ์กับผู้เข้าร่วมงานท่านอื่นๆ ที่มาจากหลากหลาย วงการ วิทยากรทั้งในและต่างประเทศ เพื่อสร้างเครือข่าย (Networking) และเปิดมุมมองความคิดใหม่ๆ จากวิทยากรและผู้เข้าร่วมงานด้วยกัน ตลอดจนการรับรู้ข้อมูลด้านผลิตภัณฑ์โดยผู้เชี่ยวชาญ พร้อมทั้งเข้าร่วมสนุกกับเกมชิงรางวัลที่บูธแสดงผลิตภัณฑ์ในงาน CDIC2020
 • พบกับการสาธิตเทคนิคการเจาะระบบหลายรูปแบบ (CDIC2020 Live Show) ที่มีโอกาสที่จะถูกนำมาใช้จารกรรมและเจาะระบบ ในชีวิตจริง
 • รู้ทันภัยคุกคามทางไซเบอร์และความเสี่ยงต่อการละเมิดข้อมูลส่วนบุคคลที่จะเป็น "New Normal" เมื่อภัยคุกคามดังกล่าวกลายเป็นเรื่องปกติที่จะต้องเกิดขึ้นในโลกไซเบอร์ที่องค์กรและทุกคนต้องทำความเข้าใจและพร้อมรับมือ เพื่อป้องกัน และลดผลกระทบทั้งจากอธิปไตยทางไซเบอร์และอธิปไตยของข้อมูล
 • รู้ทันเทคนิคภัยคุกคามใหม่ๆ ของเหล่าอาชญากรไซเบอร์ รวมถึง การถ่ายทอดให้บุคคลรอบข้างได้ตระหนักและป้องกัน เพื่อไม่ให้ตกเป็นเหยื่อในยุคสังคมดิจิทัล
 • รู้ถึงสาระสำคัญทั้งข้อกำหนดที่เป็นภาคบังคับและแนวทางจัดการด้านเทคนิค สำหรับดำเนินการตาม GDPR และกฎหมายของไทย พ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลและ พ.ร.บ.การรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ทั้งสองฉบับ

สิ่งที่ท่านจะได้รับเมื่อเข้าสัมมนา

 • USB Flash Drive - ชุดเอกสารประกอบการสัมมนา พร้อมกระเป๋าใส่เอกสาร
 • ผู้เข้าสัมมนา 2 วัน จะได้รับวุฒิบัตรจาก
  • เขตอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ประเทศไทย
   (Software Park Thailand)
  • สมาคมความมั่นคงปลอดภัยระบบสารสนเทศ
   (Thailand Information Security Association – TISA)
  • บริษัท เอซิส โปรเฟสชั่นนัล เซ็นเตอร์ จำกัด
   (ACIS Professional Center Co., Ltd.)

CDIC 2001 - 2019 by the numbers

11,200
ATTENDEES

510
SESSIONS

554
SPEAKERS

34
KEYNOTES

595
EXHIBITORS

กลุ่มเป้าหมาย

 • ผู้บริหารระดับสูง (CEO, CTO, CFO, COO)
 • ผู้บริหารสารสนเทศระดับสูง (CIO)
 • ผู้บริหารระบบความปลอดภัยข้อมูลระดับสูง (CSO, CISO)
 • ผู้บริหารหรือผู้อำนวยการในสายงานไอทีและสารสนเทศ (IT Management)
 • ผู้ดูแลระบบเน็ตเวิร์คและระบบปฏิบัติการขององค์กร (Network & System Administrator)
 • ผู้ตรวจสอบระบบสารสนเทศ (IT Auditor)
 • ผู้พัฒนาซอฟต์แวร์ (Software Developer)
 • บุคลากรในสายกฎหมาย (Law Enforcement)
 • บุคลากรในสายนิติวิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์ (Cyber Cop/ Computer Forensic Investigator)
 • บุคลากรทางด้านไอทีของหน่วยงานภาครัฐและเอกชน (IT Security Practitioner)
 • ประชาชนทั่วไปที่สนใจด้านความปลอดภัยข้อมูลคอมพิวเตอร์ (IT Smart Users)

วันเวลาและสถานที่จัดสัมมนา

สัมมนา 2 วัน – การบรรยายและสาธิต (Conference 2 Days)

 • วันที่สัมมนา: วันที่ 24–25 พฤศจิกายน 2563 เวลา 9:00-17:30 น.
 • สถานที่: ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค (BITEC)

ภาคปฎิบัติ – การสาธิตพร้อมฝึกปฏิบัติ

 • วันที่ปฏิบัติ: รายละเอียดตามใบลงทะเบียน เวลา 9:00-16:00 น.
 • สถานที่: บริษัท เอซิส โปรเฟสชั่นนัล เซ็นเตอร์ จำกัด หรือโรงแรมระดับ 4 ดาวในกรุงเทพฯ

วีดีโอสัมภาษณ์
วิทยากร ผู้สนับสนุน และผู้เข้าร่วมฟังสัมมนาใน CDIC2019

Co-Host

logo

Royal Crown Sponsors

logo

Diamond Sponsors

logo

Titanium Sponsors

logo

Palladium Sponsors

logo

Platinum Sponsors

logo

Gold Sponsors

logo

Silver Sponsors

logo