Loading...

CDIC 2023 งานสัมมนายิ่งใหญ่ประจำปีด้านความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ระดับประเทศ ปีนี้จัดเต็มรูปแบบ On-ground Conference ภายใต้แนวคิด "Powering Techno-drive in Digi-hype Behaviour" เมื่อถึงยุคที่ People-Process-Technology มาบรรจบรวมกันเป็นปัจจัยสำคัญในการขับเคลื่อนด้านความมั่นคงปลอดภัยที่ต้องตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของผู้ใช้งานทั้งในระดับองค์กรและระดับบุคคล โดยการยกระดับทุก ๆ ด้าน ทั้งยุทธศาสตร์และภาคปฏิบัติในการนำเทคโนโลยีดิจิทัลและแพล็ตฟอร์มมาเลือกใช้ให้เกิดประโยชน์อย่างเหมาะสมที่สุด ซึ่งจะต้องให้ความสำคัญกับการจัดการข้อมูลและเรียนรู้พฤติกรรมการใช้งาน ในยุคของการใช้บังคับกฎหมายด้านการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล การรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ และด้านเทคโนโลยีดิจิทัล กับการเสริมสร้างเกราะป้องกันภัยไซเบอร์และการรั่วไหลของข้อมูล สอดคล้องกับแนวทางที่ต้องมองสู่สู่อนาคตของยุคดิจิทัลในเชิงรุก Proactive Digital Experience Transformation, The Next of Transformational Trends and Value in IoB, The Future of Digital Security, Cyber Immunity System, New Perspectives of RegTech ฯลฯ ในยุคที่ต้องรู้ทันอาชญากรไซเบอร์ซึ่งมีความรู้ที่ล้ำหน้าอยู่เสมอ ท่านจะพบกับคำตอบเหล่านี้ได้ในงาน CDIC 2023

About The CDIC Conference

"Cyber Defense Initiative Conference (CDIC)" is one of the largest Cybersecurity and Information Security Conference in Thailand and Southeast Asia, supported by several noted private and public sectors. Year after year, CDIC stands at the front line that has been successfully providing a platform for IT & Cybersecurity technology, Digital transformation trends updating with resiliency business community and networking, security affairs, sales and marketing in the information security industry in Thailand for the consecutive 22 years.

In this year. CDIC 2023 will be held on ground in full conference under the concept of "Powering Techno-drive in Digi-hype Behaviour". When the era converges, it is an important factor in driving security that must respond to changes in user behavior at both the corporate and individual levels. By enhancing every aspect of both strategy and practice in applying digital technologies and platforms to the most optimization, which must focus on data privacy management and learning-behavior. In the era of enforcement of personal data protection laws. Cyber security and digital technology and strengthening the shield against cyber threats and data leaks are in line with the approach to proactively looking to the future of the digital age. In an age of knowing cybercriminals, who are always ahead of the curve. You will find these answers at CDIC 2023.

Conference Highlights

 1. Update Top Ten Cybersecurity and Privacy Trends in 2024 and Beyond
 2. Digital Experience Transformation Strategy and Roadmap
 3. Technological and Sociological Paradigm Shift in Digitalization and Digital Interactions
 4. The Next of Transformational Trends and Value in 'Internet of Behaviour' (IoB)
 5. Leveraging Cyber Resilience Framework and Index
 6. New Perspectives on Cyber value-at-risk and Threat Intelligence
 7. Integrating Interoperable Risk Management Framework for Digital and Security Risk
 8. Generic Security Controls for Information Security, Cybersecurity and Privacy Protection
 9. Challenges, Changes and Chances of Digital Authentication and Passwordless Technology
 10. Gray-Zone Challenges in Cyber
 11. The Pace of Harnessing RegTech for Governance and Management of Data
 12. The Future of Digital Security and Cyber Immunity System

Target Group

 • ผู้บริหารระดับสูง (CEO, COO, CMO, CRO)
 • ผู้บริหารสารสนเทศระดับสูง (CIO, CTO, CDO)
 • ผู้บริหารระบบความปลอดภัยข้อมูลระดับสูง (CSO, CISO)
 • ผู้บริหารหรือผู้อำนวยการในสายงานไอทีและสารสนเทศ (Vice President, Assistant Vice President, IT Director, IT Manager)
 • ผู้เชี่ยวชาญและที่ปรึกษาทางด้านระบบสารสนเทศและความปลอดภัยทางไซเบอร์ (IT Specialist, Cybersecurity Specialist, IT Consultant)
 • บุคลากรด้านไอทีของหน่วยงานภาครัฐและเอกชน (IT Security Practitioner)
 • ผู้ดูแลระบบเน็ตเวิร์คและระบบปฏิบัติการขององค์กร (Network & System Administrator)
 • ผู้ตรวจสอบระบบสารสนเทศ (IT Auditor)
 • ผู้พัฒนาซอฟต์แวร์ (Software Developer)
 • บุคลากรในสายงานกฎหมาย (Law Enforcement)
 • บุคลากรในสายงานกำกับดูแล (Compliance / IT Compliance)
 • บุคลากรในสายงานบริหารความเสี่ยง (ERM / IT Risk)
 • บุคลากรในสายงานนิติวิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์ (Cyber Cop / Digital Forensic Investigator)
 • บุคลากรของผู้ให้บริการระบบเทคโนโลยี (IT Supplier, IT Outsourcing Provider)
 • นักวิศวกรด้านไอที (IT Engineer)
 • ประชาชนทั่วไปที่สนใจด้านความปลอดภัยข้อมูลคอมพิวเตอร์ (IT Smart Users)

Attendee Benefits

 • รับรู้ประสบการณ์ใหม่ๆ ประหยัดเวลาและค่าใช้จ่ายในการ Update ความรู้และข่าวสารใหม่ล่าสุด ด้าน Cybersecurity จากทั่วโลก ถ่ายทอดประสบการณ์จริงจากผู้บริหารระดับสูงและผู้เชี่ยวชาญ
 • รู้จักและร่วมปฏิสัมพันธ์กับผู้เข้าร่วมงานท่านอื่นๆ ที่มาจากหลากหลาย วงการ วิทยากรทั้งในและต่างประเทศ เพื่อสร้างเครือข่าย (Networking) และเปิดมุมมองความคิดใหม่ๆ จากวิทยากรและผู้เข้าร่วมงานด้วยกัน ตลอดจนการรับรู้ข้อมูลด้านผลิตภัณฑ์โดยผู้เชี่ยวชาญ พร้อมทั้งเข้าร่วมสนุกกับเกมชิงรางวัลที่บูธแสดงผลิตภัณฑ์ในงาน CDIC2023
 • พบกับการสาธิตเทคนิคการเจาะระบบหลายรูปแบบ (CDIC2023 Live Show) ที่มีโอกาสที่จะถูกนำมาใช้จารกรรมและเจาะระบบ ในชีวิตจริง
 • รู้ทันภัยคุกคามทางไซเบอร์และความเสี่ยงต่อการละเมิดข้อมูลส่วนบุคคลหลังจากผลกระทบการระบาดของ COVID-19 เมื่อภัยคุกคามดังกล่าวกลายเป็นเรื่องปกติที่จะต้องเกิดขึ้นในโลกไซเบอร์ที่องค์กรและทุกคนต้องทำความเข้าใจและพร้อมรับมือ เพื่อป้องกัน และลดผลกระทบทั้ง จากอธิปไตยทางไซเบอร์และอธิปไตยของข้อมูล
 • รู้ทันเทคนิคภัยคุกคามใหม่ๆ ของเหล่าอาชญากรไซเบอร์ รวมถึง การถ่ายทอดให้บุคคลรอบข้างได้ตระหนักและป้องกัน เพื่อไม่ให้ตกเป็นเหยื่อในยุคสังคมดิจิทัล
 • รู้ถึงสาระสำคัญทั้งข้อกำหนดที่เป็นภาคบังคับและแนวทางจัดการ ด้านเทคนิค สำหรับดำเนินการตาม GDPR และกฎหมายของไทย พ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Personal Data Protection Act) และ พ.ร.บ.การรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ (Cybersecurity Act) ทั้งสองฉบับ
 • รู้ถึงกระบวนการจัดการบริหารความเสี่ยงของห่วงโซ่อุปทานทางดิจิทัล (Digital Supply Chain Risk)

วันเวลาและสถานที่จัดสัมมนา

 • สัมมนา 2 วัน - การบรรยายและสาธิต (Conference 2 Days)
  • วันที่สัมมนา วันที่ 29–30 พฤศจิกายน 2566
  • เวลา 9:00-17:30 น.
  • สถานที่ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค (BITEC)

 • ภาคปฎิบัติ - การสาธิตพร้อมฝึกปฏิบัติ
  • วันที่ปฏิบัติ รายละเอียดตามใบลงทะเบียน
  • เวลา 9:00-16:00 น.
  • สถานที่ โรงแรมระดับ 4 ดาวในกรุงเทพฯ

สิ่งที่ท่านจะได้รับเมื่อเข้าสัมมนา

 • ของที่ระลึก
 • กระเป๋าใส่เอกสาร
 • อาหารกลางวันและอาหารว่าง
 • ผู้เข้าสัมมนา 2 วัน จะได้รับวุฒิบัตรจาก
  • เขตอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ประเทศไทย (Software Park)
  • สมาคมความมั่นคงปลอดภัยระบบสารสนเทศ (TISA)
  • บริษัท เอซิส โปรเฟสชั่นนัล เซ็นเตอร์ จำกัด (ACIS Professional Center)

Watch Previous Event Video