CDIC 2019 งานสัมมนาด้านความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ในปีนี้จัดงาน ภายใต้ธีม "The Trust Landscape of DATA Intelligence and Cybersecurity Governance" เมื่อข้อมูลในยุคดิจิทัลเป็น สิ่งมีค่ายิ่งสำหรับทุกองค์กรที่ต้องมีการบริหารจัดการและบูรณาการ ที่ไม่ใช่แค่เพียงการจัดเก็บและใช้ข้อมูล แต่ต้องมีการจัดการ Data and Analytics ในการเข้าถึงและเชื่อมโยงความสัมพันธ์ของข้อมูลดิจิทัลที่มีอยู่มหาศาลในรูปแบบและแพล็ตฟอร์มต่าง ๆ นำไปสู่ Data-Driven Organization เพื่อนำมาใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อธุรกิจภายใต้เทคโนโลยีใหม่ที่อุบัติขึ้นตลอด IT/OT, IoT, Mobile, Web, Application, Cloud-enabled, Big Data Analytics, Data Science Value Chain, Crypto., Machine Learning & AI, ต้องผนวกและประยุกต์ใช้ให้เหมาะสม ดำเนินการข้อมูลแบบไดนามิก analytics everywhere, just-in-time ปรับได้ตามความต้องการใช้งาน self-service data, user experience นำมาใช้งานจริง ที่มีประสิทธิภาพสูงสุด ขณะเดียวกัน ภายใต้หลักคิด Value creation & preservation ก็ต้องมีการบริหารจัดการมาตรการความปลอดภัยสำหรับข้อมูล ซึ่งรวมไปถึงการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลตามกฎหมาย การปกป้องโครงสร้างพื้นฐานสำคัญทางสารสนเทศ (Critical information infrastructure) และการจัดการด้านความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์

นำไปสู่แนวทาง Governance of digital infrastructures and data ที่ต้องมี การดำเนินการด้านโครงสร้าง สถาปัตยกรรม กระบวนการ และบุคลากร ให้พร้อมรับมือความเสี่ยงและโอกาส สำหรับเตรียมการเข้าสู่ทศวรรษใหม่ยุคปี 2020 ที่เทคโนโลยีจะมีความหลากหลายฉลาดล้ำมากยิ่งขึ้น เพื่อการเปลี่ยนผ่าน Digital Transformation อย่างสัมฤทธิ์ผล สร้างสรรค์ Trust ที่เป็นหัวใจสำคัญสุดสำหรับ Digital Security ทั้งหมดนี้ผู้ร่วมงานสัมมนาจะพบคำตอบได้ในงาน CDIC 2019 จากการบรรยายองค์ความรู้ แลกเปลี่ยนประสบการณ์ นำเสนอมิติใหม่ และ Cybersecurity Expo และห้ามพลาด CDIC LIVE SHOW ไฮไลท์ Signature ของงาน สาธิตสด..ประเด็นภัยคุกคามใหม่ รู้ก่อน..ปลอดภัย

CDIC 2001 - 2018 by the numbers

11,200
ATTENDEES

510
SESSIONS

554
SPEAKERS

34
KEYNOTES

595
EXHIBITORS

Conference Highlights​

 • Updating Cybersecurity Threats and Trends of the Year 2019-2020​
 • Updating Regulatory Compliance ‘Cybersecurity Law’ and ‘Personal Data Protection Law in Practice with Risk-based Standards and Best Practices​
 • The Trust Landscape and Digital Risk in Digital Transformation​
 • Hot Topics in Privacy (Personal Data Protection)​
 • The Future of Cyberthreats: To the Basic: Cybersecurity Risk is Business Risk, Cyber-Risk Appetite​
 • Hybrid Cyberattacks to Business Resilience​
 • Code of Practices and Cybersecurity Baseline for Critical Information Infrastructure (CII)​
 • Human-centric Cybersecurity with Data Loss Prevention for Data Protection​
 • Tokenization and PII Protection on Payment Card Industry Data Security Standard​
 • National Digital ID as the New Frontier of Legal Identity for Critical Digital Infrastructure​
 • The New Technological Approach to Data Protection (Privacy)
 • The Next Threat and New Endpoint Security Technology​
 • The Next New Things in Third Party - Cyber Supply Chains Risk Management​
 • Effective Incident Response in the Cloud​
 • The Certificate of Cloud Security Knowledge To Know​
 • Proactive Leadership of Chief Information Security Officer (CISO)​
 • Innovative Approaches for Enhancing Cybersecurity Capabilities​
 • New Vulnerabilities by Artificial Intelligent Malware​
 • Biometrics: Sense of Security and Privacy​
 • Weaponized Appliances from IoT Devices​
 • AI Crypto - AI Blockchain Vulnerabilities
 • Cybersecurity and Privacy, the Startups, SMEs, Innovators and Entrepreneurs must know
 • Cybersecurity Live Shows

ประโยชน์จากการเข้าร่วมงาน CDIC 2019

 • รับรู้ประสบการณ์ใหม่ ๆ ประหยัดเวลาและค่าใช้จ่ายในการ update ความรู้และข่าวสารใหม่ล่าสุด ด้าน Cybersecurity จากทั่วโลก ถ่ายทอดประสบการณ์จริงจากผู้บริหารระดับสูงและผู้เชี่ยวชาญ
 • รู้จักและร่วมปฏิสัมพันธ์กับผู้เข้าร่วมงานท่านอื่น ๆ ที่มาจากหลากหลายวงการ วิทยากรทั้งในและต่างประเทศ เพื่อสร้างเครือข่าย (Networking) และเปิดมุมมองความคิดใหม่ ๆ จากวิทยากรและผู้เข้าร่วมงานด้วยกัน ตลอดจนการรับรู้ข้อมูลด้านผลิตภัณฑ์โดยผู้เชี่ยวชาญ พร้อมทั้งเข้าร่วมสนุกกับเกมชิงรางวัลที่ Booth แสดงผลิตภัณฑ์ในงาน CDIC 2019
 • รู้ทันเทคนิคภัยคุกคามใหม่ ๆ ของเหล่าอาชญากรไซเบอร์ รวมถึงการถ่ายทอดให้บุคคลรอบข้างได้ตระหนักและป้องกัน เพื่อไม่ให้ตกเป็นเหยื่อในยุคเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล
 • ทำความเข้าใจ Disruptive Technologies เทคโนโลยีพลิกโลก ที่มีทั้งความเสี่ยงและโอกาส เพื่อเตรียมตัวและปรับใช้ให้เกิดประโยชน์และเหมาะสมที่สุด
 • ทำความเข้าใจ Data-Driven Organization เพื่อนำมาใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อธุรกิจภายใต้เทคโนโลยีใหม่ที่อุบัติขึ้นตลอด IT/OT, IoT, Mobile, Web, Application, Cloud-enabled, Big Data Analytics, Data Science Value Chain, Crypto., Machine Learning & AI
 • รู้ถึงสาระสำคัญทั้งข้อกำหนดที่ภาคบังคับและแนวทางจัดการทางเทคนิค สำหรับดำเนินการตาม GDPR และกฎหมายของไทย ทั้งร่าง พ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล และ พ.ร.บ.การรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์
 • พบกับการสาธิตเทคนิคการเจาะระบบหลายรูปแบบ (CDIC 2019 Live Show) ที่มีโอกาสที่จะถูกนำมาใช้จารกรรมและเจาะระบบในชีวิตจริง

สิ่งที่ท่านจะได้รับเมื่อเข้าสัมมนา

 • USB Flash Drive - ชุดเอกสารประกอบการสัมมนา พร้อมกระเป๋าใส่เอกสาร
 • ผู้เข้าสัมมนา 2 วัน จะได้รับวุฒิบัตรจาก
  • เขตอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ประเทศไทย
   (Software Park Thailand)
  • กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
   (Ministry of Higher Education, Science, Research and Innovation)
  • สมาคมความมั่นคงปลอดภัยระบบสารสนเทศ
   (Thailand Information Security Association – TISA)
  • บริษัท เอซิส โปรเฟสชั่นนัล เซ็นเตอร์ จำกัด
   (ACIS Professional Center Co., Ltd.)

กลุ่มเป้าหมาย

 • ผู้บริหารระดับสูง (CEO, CTO, CFO, COO)
 • ผู้บริหารสารสนเทศระดับสูง (CIO)
 • ผู้บริหารระบบความปลอดภัยข้อมูลระดับสูง (CSO, CISO)
 • ผู้บริหารหรือผู้อำนวยการในสายงานไอทีและสารสนเทศ (IT Management)
 • ผู้ดูแลระบบเน็ตเวิร์คและระบบปฏิบัติการขององค์กร (Network & System Administrator)
 • ผู้ตรวจสอบระบบสารสนเทศ (IT Auditor)
 • ผู้พัฒนาซอฟต์แวร์ (Software Developer)
 • บุคลากรในสายกฎหมาย (Law Enforcement)
 • บุคลากรในสายนิติวิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์ (Cyber Cop/ Computer Forensic Investigator)
 • บุคลากรทางด้านไอทีของหน่วยงานภาครัฐและเอกชน (IT Security Practitioner)
 • ประชาชนทั่วไปที่สนใจด้านความปลอดภัยข้อมูลคอมพิวเตอร์ (IT Smart Users)

วันเวลาและสถานที่จัดสัมมนา

สัมมนา 2 วัน – การบรรยายและสาธิต (Conference 2 Days)

 • วันที่สัมมนา: วันที่ 26–27 พฤศจิกายน 2562 เวลา 9:00-17:30 น.
 • สถานที่: ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค (BITEC)

ภาคปฎิบัติ – การสาธิตพร้อมฝึกปฏิบัติ

 • วันที่ปฏิบัติ: รายละเอียดตามใบลงทะเบียน เวลา 9:00-16:00 น.
 • สถานที่: บริษัท เอซิส โปรเฟสชั่นนัล เซ็นเตอร์ จำกัด หรือโรงแรมระดับ 4 ดาวในกรุงเทพฯ

วีดีโอสัมภาษณ์
วิทยากร ผู้สนับสนุน และผู้เข้าร่วมฟังสัมมนาใน CDIC2018

Co-Host

logo

Royal Crown Sponsors

logo

Diamond Sponsors

logo

Titanium Sponsors

logo

Palladium Sponsors

logo

Platinum Sponsors

logo

Gold Sponsors

logo

Silver Sponsors

logo